Nyheter

ett låst hänglås

Extra förrådsutrymme till uthyrning

Från och med 1 februari 2022 kommer det finnas ett förråd på 8 kvm för uthyrning i källaren. För att ansöka om förrådet skickar du ett mail till eller …

Dags för gemensam städdag

Lördag 17 april har vi gemensam städdag i föreningen. Vi samlas som vanligt kl 10.00 på “mellangården” vid sop- och redskapsförrådet för fördelning av uppgifter. Det som behöver göras är …

Ett av de röda brukshusen på Länna bruksgata.

Besöksparkering

Då behovet av extra boendeparkering har växt har styrelsen beslutat att hyra ut samtliga parkeringsplatser som vi har till vårt förfogande på området. Detta innebär att det inte längre finns …

Renoverad tvättstuga

Tvättstugan Tvättstugan är nu färdigrenoverad och klar för alla att använda. Åtgärder som har utförts är följande: Ny ventilation installerad (1 arbetsdag) Sanering av väggar och golv (1 arbetsdag) Målning …

Föreningens nya styrelse

Föreningens Styrelse:  Helena Lindström (ordförande) 070-977 86 20 Håkan Pettersson (kassör) 070-760 16 33 Malin Yng (sekreterare) 0706-24 84 35 Per Engström (ledamot) 070-355 60 81 Emma Pettersson (suppleant) 070-596 …