Besöksparkering

Då behovet av extra boendeparkering har växt har styrelsen beslutat att hyra ut samtliga parkeringsplatser som vi har till vårt förfogande på området. Detta innebär att det inte längre finns en dedikerad besöksparkering längre (parkeringen mitt emot garagen har tidigare haft besöksparkering).

Alla gäster till området hänvisas därför till parkeringsplatser vid anslagstavlan vid infarten av Länna bruksgata från väg 282, samt på grusplatsen vid det gamla brukets lokaler.