Föreningens nya styrelse

Föreningens Styrelse:  Helena Lindström (ordförande) 070-977 86 20 Kajsa Mattsson (sekreterare) 0709-72 48 75 Håkan Pettersson (kassör) 070-760 16 33 Malin Yng (ledamot) 0706-24 84 35 Per Engström (ledamot) 070-355 …