Föreningens nya styrelse

Föreningens Styrelse: 

  • Helena Lindström (ordförande) 070-977 86 20
  • Håkan Pettersson (kassör) 070-760 16 33
  • Malin Yng (sekreterare) 0706-24 84 35
  • Per Engström (ledamot) 070-355 60 81
  • Emma Pettersson (suppleant) 070-596 59 83