Dags för gemensam städdag

Lördag 17 april har vi gemensam städdag i föreningen. Vi samlas som vanligt kl 10.00 på “mellangården” vid sop- och redskapsförrådet för fördelning av uppgifter. Det som behöver göras är bl.a. att sopa rent gräsmattor från grus som plogats upp, rensa och klippa bland häckar och buskage, rensa stuprör från höstens löv och övriga uppgifter som krävs för att snygga till efter vintern.

Även några träd behöver ses över för beskärning och eventuellt att vi startar en brasa för eldning av ris (förutsatt att det finns några som turas om och är brandvakt).

På grund av pandemin kommer vi inte ställa ordning för gemensam fika. Vi hoppas att förutsättningarna för det ser bättre ut till höstens städdag istället!

Frågor? Tveka inte att kontakta någon i styrelsen, antingen direkt eller via mail .

Vi ses lördag 17 april!

Hälsningar styrelsen