Om föreningen

Fakta om föreningen

 • Föreningen bildades hösten 2004 från att tidigare varit hyresrätter.
 • Föreningen består av 29 lägenheter från 1 rum och kök upp till 5 rum och kök.
 • I föreningen finns tvättstuga med två tvättmaskiner, torktumlare och torkrum.
 • Föreningen har en styrelse med 5 ledamöter och 2 suppleanter. Årsmöte sker normalt under maj månad årsvis och styrelsen sammanträder i snitt 1 ggr/månad.
 • Varje lägenhet innehar 1 parkeringsplats, utöver det finns ett garage med 6 platser och ett antal ytterligare parkeringsplatser utomhus, kölista för extra platser och garage finns hos styrelsen. Se under kontakt.

Stadgar och årsredovisningar

Föreningens stadgar                                                 →        Lanna-BruksgardarStadgar

Föreningens årsredovisning för 2016                →      Länna Bruksgårdar Årsredovisning 2016

Föreningens årsredovisning för 2015                →        Lanna Bruksgardar 2015

Föreningens årsredovisning för 2014                →         Lanna Bruksgardar 2014.

Föreningens årsredovisning för 2013                →         arsredovisning-Lanna-B.-2013

Årsmötesprotokoll

Årsstämma LännaBruksgårdar 20180529

Årsstämma LännaBruksgårdar 20170523

Kölista garage och parkering

Nuvarande platser 6 st:

*Finn Sjöberg
*Jonas Belin/Sari Kangas
*Gina Jogenby
*Per-Olof Andersson/Anita Nyberg
*Emma Pettersson/Marcus Kangas
*Gunilla Jönsson

Kölista till ledig plats, (de tre närmaste till plats i nummerordning):

1) Peter och Helena

2)  Jesper Olsson

3) Carl-Joan Berglund

Underhållsarbete 2017

Följande underhållsarbete kommer ske under 2017: (kommer fyllas på löpande)

 • Ommålning av Sion och Petersburg.
 • Fortsatt planering av takbyte Sion och Petersburg.
 • Målning av undertak och farstukvistar Länna bruksgata 2 – 4, samt 1 – 9 efter takbyte. Påbörjat men ej klart.
 • Bygge av uppläggningsplats för virke etc. bakom garaget. Klart.

Underhållsarbete 2016

 • Byte av tak Länna bruksgata 2 och 4, Sion och Petersburg. Styrelsen har ännu inte bestämt om vi genomför hela arbetet under 2016 eller delar upp detta på två år, mer information kommer. En projektgrupp i styrelsen arbetar nu med att ta in offerter för detta tämligen omfattande arbete. Sion och Petersburg ej klart. Länna bruksgata 2 – 4, samt 1 – 9 klart.
 • Ommålning av Sion och Petersburg planeras att slutföras under sommaren 2016.  Ej klart
 • Markunderhåll runt garaget och parkeringsplatsen framför garaget, samt reparation av staketet vid garaget mot Almungevägen planeras att slutföras under sommaren 2016. Klart.
 • Bygge av kompost bakom garaget. Klart.

Underhållsarbete 2015

Följande underhållsarbete kommer ske under 2015:

 • Renoveringsarbete fönster och ommålning av fönster, planerat att slutföras under juni 2015. Klart.
 • Ommålning av sophuset och Länna Bruksgata 2 och 4, planerat att slutföras under sommaren 2015. Klart.
 • Renovering och takbyte garaget. En omfattande renovering av garaget, påbörjas under juli 2015.  Klart.
 • Byte av tvättmaskin i tvättstugan, planerat att ske under hösten 2015. Klart.
 • Färdigställande av bastu och samlingsutrymme belägna i jordkällare. Arbetet påbörjat och färdigställs under 2015. Klart, El och skorsten kvarstår.
 • Rivning av Lustbo, Klart våren 2015. Klart
 • Rengöring och underhåll av samtliga tegeltak, arbetet startar och slutförs under hösten 2015. Klart

Fakta om Länna

Länna ligger längs med länsväg 282, ungefär 18 kilometer från Uppsala. Kring Länna finns mycket natur och grönområden samtidigt som det i samhället finns all närservice. Dessutom finns bad och fiskemöjligheter i närliggande Lötsjön.
Kommunikationerna är goda med regiontrafikens bussar som snabbt tar dig till Uppsala eller till Arlanda.

Strax nedanför Länna bruksgårdar ligger den trevliga restaurangen Länna bruk som är värd ett besök http://www.lannabruk.com

Mellan Länna bruksgårdar och Länna bruk, bara ett fåtal meter från husen rullar Lännakatten under somrarna. Lännakatten är egentligen flera ånglok som kör passagerare från Uppsala Centralstation till Faringe där det populära varuhuset Thuns ligger. I Länna finns en egen station där dessa tåg stannar. http://www.lennakatten.se

20170604_141348