Nyheter

Välkomna till årets kräftskiva

Lördagen 18/8 är det dags för årets kräftskiva. Vi hjälps åt att bygga tält och att dekorera på eftermiddagen och alla är välkomna att hjälpa till. Under kvällen kommer det bli mingel och eventuellt lekar och tipspromenad.
Ta med ni vill äta och dricka.

Meddela om ni vill vara med senast måndag 13/8. Meddela även antal.
Mail: essy.ahlen@outlook.com
Sms: 0709-770510

Datum: 18 augusti 2018
Tid: 18.00
Plats: utanför Sion

Mvh
Styrelsen

2018-05-17 Årsmöte Brf Länna Bruksgårdar

Välkomna till Brf Länna bruksgårdars årsmöte.

Datum: 29 maj 2018
Tid: 18.30
Plats: Länna IF:s klubblokal

Vi ser fram emot att träffa er alla och vi hoppas att så många som möjligt kommer på mötet. Det är viktigt att så många som möjligt kommer då allas tankar och funderingar är viktiga. Det är så vår förening utvecklas.

Vi ses!
Styrelsen

2017-05-31 Paraboler

Vid styrelsemöte har beslut tagits om att befintliga parboler som har monterats på fasadvägg, skall flyttas upp på tak. Exempelvis taknock, skorsten etc. Boende ska på egen bekostnad se till att detta sker, innan 30/11 2017. I föreningens ordningsregler finns tydliga regler för all byggnation. Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta styrelsen.

2017-05-31 Inbyggnad av värmepumpar

Vid styrelsemöte har beslut tagits om att befintliga, och framtida, värmepumpars utedelar ska byggas in. Boende ska på egen bekostnad se till att detta sker, innan 30/11 2017. Värmepumpshus finns att köpa hos t.ex Bauhaus, Byggmax, K-Rauta eller liknande. Värmepumpshuset ska också målas i matchande färg med fasaden. Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta styrelsen.

2017-04-26 Årsmöte BRF Länna Bruksgårdar

Då var det dags för årsmöte/stämma för BRF Länna bruksgårdar. Vi träffas även denna gång i Länna IF,s klubblokal nere vid skolan klockan 19.00 den 23/5-2017.

Separat utskick med verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse, samt kallelse kommer i varje boendes brevlåda inom kort. Föreningen bjuder på fika under mötet och önskar alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Väl mött//Styrelsen

2017-03-23 Vårstädning

Då var det dags igen för att fixa till lite på gårdarna, den 22 och 23 april är planerat och vi ses som vanligt vid sophuset vid 10 tiden båda dagarna (om nu två dagar behövs).

Det som denna gång står på schemat är bl.a.:

 • En ytterligare målning av garagedörrarna (om vädret tillåter)
 • Eldning av skräp bakom garaget, (behövs några flitiga eldvakter här).
 • De löv som blev kvar från höststädningen skall samlas upp och brännas.
 • Allmän tillsyn av gångar, buskar och rabatter mm.
 • Återställning av grus på gångar och gräsmattor som snöröjaren dragit upp, gruset skall krattas tillbaka till gångarna igen.
 • Övriga saker som våra boende kan komma på.

Fika,  grillad korv mm kommer ordnas av Styrelsen, så varmt välkomna till dessa dagar och hjälps vi åt så går det fort.

Väl mött//Styrelsen

2017-03-22 Styrelsen

Ändring i styrelsen. Ordförande Mattias Pettersson har lämnat styrelsen på grund av flytt. Detta innebär att platsen till och med årsmötet täcks av suppleant. Styrelsen är fortfarande beslutsmässig med minst tre ordinarie ledamöter närvarande vid beslut.

Valberedningen kommer i närtid påbörja sitt arbete med att fråga runt kring intresse att vara med i styrelsearbetet kommande år. Styrelsen utses efter gällande och rådande mandatperioder på årsmötet.

Patrik//styrelsen

2016-11-17 Höjning av avgifter

Föreningen kommer från den 1/1-2017 höja avgifterna för boende, p-platser och garage med 2,5%, Avgifter för värmekostnader som vissa boende har höjs inte.

Höjningen motiveras bland annat med kostnader för indragning av Fiber och fortsatt underhåll av samtliga byggnader.

Vid frågor kontakta styrelsen

2016-10-04 Fiberdragning

Som samtliga boende tidigare fått information om så dras det nu in fiber till samtliga lägenheter. Just nu är arbetet i full gång för att dra fram kabel till varje hus, därefter kommer det monteras boxar på fasaderna där själva fiberanslutningen går in. Detta arbete bekostas av föreningen.

När lågenhetsinnehavare vill få in fiberanslutningen till sin lägenhet, kommer denna dras in genom vägg till respektive lägenhet. Var anslutningen går in beror lite på och skiljer sig från lägenhet till lägenhet beroende på planritning. Kostnad för detta står respektive lägenhetsinnehavare för.

När exakt arbetet är klart vet vi inte nu, men inom någon månad eller två bör det vara i drift. Mer information kommer när vi har exakta datum.

Information och kostnad Internet:                    →      abonnemangsblad-knivstanet

Information om tv kanaler och kostnad:        →      abonnemangsblad-knivstanet-tv-kanaler

Vänligen//Styrelsen

2016-09-16 Höststädning

Den 29 och 30 oktober har vi avsatt datum för höststädning, vi träffas klockan 10.00 vid sophuset båda dagarna. Ett separat utskick går ut i brevlådorna med detaljer och vad som planerats att genomföras under dagarna.

Väl mött önskar Styrelsen

2016-09-13 Ventilationsrengöring

Det genomförs i dagarna en ventilationsrengöring av sotare Åke Huss, vänligen se separata utskick i brevlådorna.

Vänligen//Styrelsen

2016-08-27 Kräftskiva

Ett tappert gäng på 18 personer samlades för en trevlig stund tillsammans med god mat och lite aktiviteter, bland annat en trekamp där bl.a. lådbilsbygge stod på schemat. Givetvis är detta dokumenterat och bilder finns att beskåda under fliken arkiv bilder.

Tack för en trevlig kväll önskar styrelsen

2016-04-06 Värmekostnader

En del av våra boende har utöver sin avgift även ett värmetillägg, då man nyttjar värme vars el föreningen bekostar.

Efter en mer omfattande genomgång och löpande avstämning under mer än ett år har vi nu kunnat konstatera att våra boende med värmetillägg betalat något mer än vad man ska, vissa mer och andra mindre. Samtliga som har värmetillägg idag kommer att få dessa något reducerade framöver, samt att det som man betalat in för mycket också kommer regleras. Regleringen fungerar så att värmetilläggen för Q 2 2016 har tagits bort till det belopp varje enskild boende har betalat för mycket har uppnåtts, därefter kommer värmetilläggen komma tillbaka, men då till det reducerade beloppet.

De exakta beloppen, dels vad som skall regleras tillbaka till de boende och hur mycket värmetilläggen framöver skall regleras har styrelsen uppgift på. Några representanter från styrelsen kommer gå en runda och informera  berörda boende inom de närmsta veckorna.

//Styrelsen

2016-04-06 Takrenovering

Styrelsen vill informera om en korrigering avseende takrenoveringen som är i gång, tidigare information gjorde gällande att det var Länna Bruksgata 2 och 4, samt Sion och Petersburg som skulle renoveras, så är inte fallet då en omprioritering gjorts. Länna Bruksgata 2 och 4 består, men även Länna Bruksgata 1 – 7 kommer få nya tak.

Sion och Petersburg, samt ena sidan av Snickarbo kommer taken renoveras/bytas på inom några år (beslut ännu inte taget) .

I övrigt gäller samma tidsplanering som tidigare information.

//Styrelsen

2016-03-17 Vårstädning

images 2

Då var det dags igen för att fixa till lite på gårdarna, den 23 och 24 april är planerat och vi ses som vanligt vid sophuset vid 10 tiden båda dagarna (om nu två dagar behövs).

Det som denna gång står på schemat är bl.a.:

 • Staketet vid garaget skall resas upp.
 • En ytterligare målning av garagedörrarna.
 • Eldning av skräp bakom garaget, (behövs några flitiga eldvakter här).
 • De löv som blev kvar från höststädningen skall samlas upp och brännas.
 • Allmän tillsyn av gångar, buskar och rabatter mm.
 • Vi kommer även ha en grävare på plats för att färdigställa dräneringen runt garaget, samt anlägga ytterligare en parkeringsplats Länna bruksgata.
 • Övriga saker som våra boende kan komma på.

Fika,  grillad korv mm kommer ordnas av Styrelsen, så varmt välkomna till dessa dagar och hjälps vi åt så går det fort.

Väl mött//Styrelsen

2016-03-17 Takrenovering

Under våren och fram till midsommar kommer en större takrenovering/byte genomföras på flera av våra hus, detta arbete är omfattande och kommer ta flera månader.

De hus som berörs är Länna Bruksgata 2 och 4, samt Sion och Petersburg. Mer detaljer om denna renovering och eventuell påverkan för de boende kommer ske löpande här på hemsidan.

//Styrelsen

2016-02-18 Förändringar i Styrelsen

images

På grund av avflyttning från föreningen så har vissa korrigeringar skett i styrelsen. Styrelsens förste och andre suppleant har gått in på ordinarie ledamotsplatser. Mattias Pettersson har gått in som ny ordförande.

Då styrelsen är fulltalig på ordinarie ledamotsplatser har styrelsen valt att inte genomföra ett fyllnadsval innan årsstämman, vilken sker under slutet av våren.

Sammansättningen och vilka som sitter i styrelsen kan utläsas under kontakt.

Styrelsen vill samtidigt passa på att önska våra nya inflyttade grannar varmt välkomna till BRF Länna Bruksgårdar

//Styrelsen

2015-10-27 Underhållssammanställning 2015

Det har under året genomförts en hel del underhåll i föreningen, mer än på många år och här följer en sammanställning på vad som är klart och som tillkommit under året (i rött):

 • Renovering av fönster. Ett större arbete kommer utföras där samtliga fönster kommer ses över. De fönster som är äldst kommer renoveras, med bl.a. slipning, oljning, ommålning och nytt kitt. Övriga fönster ses över och målas om etc. Detta arbete börjar under sen vår/tidig sommar 2015. Mer information kommer via informationsbrev. Klart
 • Tvättstuga: En av maskinerna (den lilla till vänster) kommer bytas ut under året. Klart
 • Garagelänga: En större översyn kommer genomföras, där bland annat taket skall bytas, panel skall bytas, ommålning mm skall genomföras. Detta arbete är tänkt att genomföras av föreningens medlemmar själva, så här önskar vi hjälp när det är dags. Planerad tid för arbetet är under sommaren 2015. Delvis klart, endast själva taket kvar.
 • Ommålning: Länna bruksgata 2 och 4 skall målas om. Samma sak här, för att spara pengar så önskar vi att föreningens medlemmar gör detta arbete. Länna bruksgata 4 kommer påbörjas redan 1 helgen i maj. Klart
 • Bastun som finns placerad i den högra jordkällaren på innergården vid garagelängan kommer färdigställas. Arbetet är redan påbörjat men färdigställs under våren. En vedeldad bastukamin sköter uppvärmningen och ett mindre utrymme med bänk och stolar kommer finnas precis utanför bastun. Det kommer finnas en bokningsfunktion på hemsidan och upprättas ordningsregler för nyttjandet av denna. Klart, men inte bokningsfunktionen på grund av tekniska orsaker
 • Trivselutrymmet i den högra jordkällaren till höger om sophuset kommer även detta att göras i ordning. Här kommer finnas möjlighet till ett gemensamt utrymme med öppen eld. Även här kommer en bokningsfunktion samt ordningsregler läggas upp på hemsidan för möjlighet att boka utrymmet till privata tillställningar. Delvis klart, rökröret (skorstenen) ej färdig
 • Mer saker som är på gång: Byte av staket nere vid Bruksgata 2 mot järnvägen, samt byggnation av grindar in på området Bruksgata 2 och 4. Samma sak här, vi är helt beroende av att föreningens medlemmar hjälper till då kostnaden för att köpa in tjänsten är alltför omfattande. Är man intresserad av att hjälpa till så lämna ett meddelande under kontaktformuläret på hemsidan när du kan och vad du vill hjälpa till med så samordnar vi ihop det. Ärendet bordlagt för behandling av styrelsen.
 • Tillkommit under året: Takrenovering, i form av rengöring, byte av trasiga pannor, rengöring av hängrännor och underhåll. Arbetet påbörjas i början av november.
 • Ommålning av Sophuset.
 • Rivning av Lustbo.
 • Reparation och byte av dörrposter till jordkällarna, hälften klart och hälften kvar.
 • Byte av dörr och reparation av takfönster.

2015-10-27 Tak reparation

En tak reparation har genomförts på Länna bruksgata 3, detta efter en vattenskada i ett takfönster, arbetet är redan klart utvändigt och endast mindre delar kvarstår invändigt.

Det genomförs även byte av en dörr och reparation av ett takfönster under denna vecka.

//Styrelsen

2015-10-27 Takrenovering

Under början av november kommer en omfattande rengöring av alla tegeltak ske, Arbetet innebär att all mossa och annat skräp skrapas bort från tegeltaken och därefter kommer taken behandlas med medel för att dels göra rent taken men även skydda dem. Taken kommer därefter sakta men säkert med hjälp av regn blir rena och få tillbaka sin forna lyster.

I samband med detta kommer även trasiga pannor att bytas ut, hängrännor göras rent mm. Mer information kommer delas ut i samtliga boendes brevlådor.

OBS, i samband med att husen görs rent är det direkt olämpligt att parkera i direkt anslutning till taken, detta då skräp kommer ramla ner. Parkera gärna uppe på parkeringen vid anslagstavlan, eller på annan lämplig plats under just de dagar arbetet sker.

//Styrelsen

2015-09-17 höststädning

Höstens städdagar kommer gå av stapeln den 17 och 18 oktober. Samling vid sophuset klockan 10.00 och sen håller vi på så länge vi behöver.

Det som skall göras under dagarna är att få bort löv, ris och annat skräp, även en del underhållsarbete som enklare målning etc. om vädret tillåter.

Vi hoppas på samma uppslutning som under vårstädningen, så kanske vi t.o.m. blir klara på en dag.

Som vanligt ordnas enklare förtäring under dagarna.

Väl mött // Styrelsen

2015-09-17 Byte av tvättmaskin

Den lilla maskinen till höger som varit ur funktion kommer bytas torsdag den 17 september. Arbetet startar runt 08.00 och beräknas ta 4-5 timmar. Detta innebär att det blir stökigt i tvättstugan under denna dag och tid och tvättning bör undvikas. En ny större maskin kommer installeras som på ett klart bättre sätt kommer motsvara våra behov.

Tvätta lugnt:)

Vänligen Styrelsen

2015-09-03 Tvättstugan

images5NL8NCHA

Idag torsdag den 3/9 har vi haft tekniker ute och tittat på båda våra maskiner. Den mindre maskinen till vänster är trasig i form av programkort, det innebär att den inte sköljer och centrifugerar som den skall. Då maskinen är gammal och ändå planerats bytas ut så kommer den inte lagas. Offerter för ny maskin har tagits in och vi räknar med ett byte så snart det bara är praktiskt möjligt. Hoppas på förståelse för detta.

Den större maskinen är genomgången och skall nu fungera helt tillfredsställande igen. En större rengöring av avloppen kommer genomföras i samband med att den nya maskinen installeras.

Vänligen Styrelsen

2015-08-31 Underhåll

Underhållsinformation.

Det planlagda underhållet fortsätter som planerat och garagets nya tak börjar ta form, En del saker kvarstår innan vi stänger det projektet helt. Ommålning av Bruksgata 4 är påbörjad och snart klart, vilket oxå är det sista om-målningsprojektet detta år. Nästa år skall bland annat Sion huset målas om.

Vänligen Styrelsen

2015-07-07 Inbjudan kräftskiva

untitled 1

Den 22 augusti inbjuder föreningen de boende till en gemensam kräftskiva, tiden är från 15.00 och så länge vi vill, platsen bredvid garaget på gräsplanen precis ovanför parkeringen. Var och en tar med sig vad man vill äta och dricka.

Separat utskick i en brevlåda nära dig inom kort.

Varmt välkomna önskar styrelsen.

2015-07-06 Renovering av garaget påbörjat

Under en 3-5 veckors period kommer renovering av garaget att ske, detta innebär att det kommer stå containers utplacerade och även en del material runt garaget. Garaget kommer bland annat få nytt tak och en del panel utbytt, samt målas om, de som vill hjälpa till är givetvis välkomna. Kontakta någon i styrelsen för närmare detaljer.

Viktigt att tänka på att det kan finnas material, skriv, spik och annat som kan skada barn eller djur i garagets omedelbara närhet, så iakttag försiktighet under denna tid.

Med vänliga hälsningar//Styrelsen

2015-06-10 Årsmöte

Styrelsen tackar för visat intresse i samband med årsmötet. Protokollet från årsmötet kommer delas ut till samtliga medlemmar inom kort, samt läggas upp på hemsidan.

Några förändringar har skett i styrelsen och vilka som nu sitter med går att utläsa under fliken kontakt.

Med vänliga hälsningar//Styrelsen

2015-06-04 Uppvärmningskostnader

Efter de omfattade arbetet med att byta ut oljepannan till en eluppvärmd panna i huset vid tvättstugan i slutet av 2014 så har det kommit frågor om detta skulle påverka berörda lägenheters uppvärmningskostnader. För att förtydliga lite kring detta så gäller följande:

Tidigare oljepanna har värmt upp ett antal lägenheter varav de boende i dessa lägenheter har haft ett fast påslag i form av kostnad för värme. Detta påslag har beräknats som en snittkostnad baserat på den totala kostnaden för Olja etc under ett år. Under hösten 2014 har pannan ersatts och drivs nu helt med EL, dock gäller samma förutsättningar, d.v.s. den uppvärmningskostnad de berörda lägenheterna har, kommer beräknas på ett snitt som i sin tur baseras på en total årsförbrukning av den El som krävs för att driva pannan. Detta beroende på att vi förbrukar klart mer el på vinterhalvåret jämfört med sommarhalvåret. För att få fram en snittkostnad per lägenhet och kvadratmeteryta så behöver vi avvakta fram tills senare delen av hösten 2015 för att få fram vilken kostnad som gäller för respektive lägenhet.

Nuvarande beräkningar tyder på att det kommer ske en minskning av värmekostnaderna och om detta blir utfallet så kommer givetvis de beröra få tillbaka det överskjutande beloppet, men innan vi har det faktiska utfallet att beräkna utifrån har styrelsen valt att avvakta tills vi får fram en snittkostnad som är helt rätt och som inte skall behöva regleras i efterhand mer än absolut nödvändigt.

Med vänlig hälsning//Styrelsen

2015-06-04 Fönsterrenovering

Den 1/6-2015 påbörjades fönsterrenoveringen vi tidigare informerat om. Tyvärr så har vädrets makter inte varit med oss och de boende i de lägenheter där man plockat ut eller kommer plocka ut fönster under en period har drabbats av vissa olägenheter i samband med detta. För att kompensera dessa boende för förhöjd elkostnad då det blivit märkbart kallare i lägenheterna och det övriga rent praktiska problem renoveringen fört med sig så har styrelsen beslutat att kompensera dessa boende med en avgifts sänkning på 1 000,00 kronor.

Avgifts sänkningen kommer ske via en sänkt månadsavgift så snart det är praktiskt möjligt.

Med vänlig hälsning//Styrelsen

2015-06-04 Försäkringssamordnande

För att hitta en renodlad kontakt mot vårt försäkringsbolag Vardia så har styrelsen utsett Finn Sjöberg att vara kontakman mot de olika försäkringsärenden som dyker upp. Detta innebär i praktiken att Finn har kontakten mot föreningens försäkringsbolag och är oxå den som de boende kontaktar vid eventuella försäkringsärenden i första hand.

Finn,s uppgifter hittar ni under fliken kontakt.

Med vänlig hälsning//Styrelsen

2015-04-27 Byte av försäkringsbolag

Styrelsen har efter ett omfattande arbete och hjälp av försäkringsförmedlare beslutat att byta ut föreningens försäkring. Försäkringsbolaget heter Vardia och vår nya försäkring träder i kraft 2015-05-01 och är en betydligt mer anpassad försäkring för vår förenings äldre byggnader. I försäkringen ingår en så kallad bostadsrättstilläggsförsäkring. Så snart vårt nya försäkringsbrev har kommit återkommer vi med mer fakta kring denna och vad som kan vara värt att veta. Styrelsen kommer även utse en specifik person som blir huvudansvarig för föreningens försäkringsärenden, vilket gör att vi får en tydligare kontaktväg mellan försäkringsbolag, förening och våra medlemmar.

Med vänlig hälsning//Styrelsen

2015-04-26 Renovering och underhåll

Under 2015 så kommer följande renoveringar och underhåll att genomföras:

 • Renovering av fönster. Ett större arbete kommer utföras där samtliga fönster kommer ses över. De fönster som är äldst kommer renoveras, med bl.a. slipning, oljning, ommålning och nytt kitt. Övriga fönster ses över och målas om etc. Detta arbete börjar under sen vår/tidig sommar 2015. Mer information kommer via informationsbrev.
 • Tvättstuga: En av maskinerna (den lilla till vänster) kommer bytas ut under året.
 • Garagelänga: En större översyn kommer genomföras, där bland annat taket skall bytas, panel skall bytas, ommålning mm skall genomföras. Detta arbete är tänkt att genomföras av föreningens medlemmar själva, så här önskar vi hjälp när det är dags. Planerad tid för arbetet är under sommaren 2015.
 • Ommålning: Länna bruksgata 2 och 4 skall målas om. Samma sak här, för att spara pengar så önskar vi att föreningens medlemmar gör detta arbete. Länna bruksgata 4 kommer påbörjas redan 1 helgen i maj.
 • Bastun som finns placerad i den högra jordkällaren på innergården vid garagelängan kommer färdigställas. Arbetet är redan påbörjat men färdigställs under våren. En vedeldad bastukamin sköter uppvärmningen och ett mindre utrymme med bänk och stolar kommer finnas precis utanför bastun. Det kommer finnas en bokningsfunktion på hemsidan och upprättas ordningsregler för nyttjandet av denna.
 • Trivselutrymmet i den högra jordkällaren till höger om sophuset kommer även detta att göras i ordning. Här kommer finnas möjlighet till ett gemensamt utrymme med öppen eld. Även här kommer en bokningsfunktion samt ordningsregler läggas upp på hemsidan för möjlighet att boka utrymmet till privata tillställningar.
 • Mer saker som är på gång: Byte av staket nere vid Bruksgata 2 mot järnvägen, samt byggnation av grindar in på området Bruksgata 2 och 4. Samma sak här, vi är helt beroende av att föreningens medlemmar hjälper till då kostnaden för att köpa in tjänsten är alltför omfattande. Är man intresserad av att hjälpa till så lämna ett meddelande under kontaktformuläret på hemsidan när du kan och vad du vill hjälpa till med så samordnar vi ihop det.

Med vänlig hälsning//Styrelsen

2015-04-18 Vårstädning

Efter två lyckade städdagar så kan vi konstatera att sophuset målades både rött och svart. Gångar grusades och större säckar med grus finns nu utställt på föreningens mark, detta grus är till för att i första hand förbättra de allmänna utrymmena som finns. Jordkällarna tömdes på skräp och 40 talet gamla däck som förpassades till återvinningsstationerna i Almunge och Uppsala, samt dörrar och ramverk har bytts ut på flertalet på jordkällarna, de som är kvar färdigställs under året. Lustbo har jämnats och där är nu den uteplats som var tänkt från början.

Styrelsen vill tacka alla som hjälpt till under dagarna, det är verkligen fantastiskt kul när så många engagerar sig, dessutom så går ju allt arbete undan.

Så tack för två givande dagar.

//Styrelsen

2015-02-06 Vårstädning

Den 18 och 19/4-2015 träffas vi för att vårstäda. Samling klockan 10.00 vid sophuset. Där kommer arbetslag och uppgifter delas ut. Räknar med att alla ställer upp då vi har mycket att göra och all hjälp behövs både smått och stort.

Självklart bjuds det på enklare förtäring under dagarna.

Väl mött denna helg: Styrelsen

2015-02-05 Snöröjning

Kung Bore gjorde till sist sitt intåg även över Länna Bruksgårdar. Viktigt att påpeka att snöröjningen inte fungerar fullt ut om bilar parkerar på ej märkta platser, samt att de boende själva ansvarar för snöröjning utanför entréer och trappor. Sandlådor finns uppställda, skyfflar likaså eller i våra förråd.

Vill även påpeka att det är ALLA boendes ansvar att hjälpas åt med den snöröjning vi själva får utföra, inte bara vissas.

2014-12-14 Glöggmingel

Söndagskvällen avslutades med glöggmingel till tonerna av lite julmusik och i värmen av en sprakande brasa. Vill tacka Emelie från styrelsen för arbetet med att iordningställa aktiviteten och även er som kom dit. Med andra ord, tack för en trevlig kväll.

Patrik Berg Styrelsen

2014-12-10 Avgiftshöjning från 1 januari 2015

Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning från och med den 1 januari 2015. Höjningen kommer bli 10% på månadsavgift och parkering/garage. Anledningen är dels att avgifter inte höjts sedan 2011, men framförallt beroende på det underhållsbehov som finns.

Den underhållsplan som tagits fram är långsiktig och underhållet kommer påbörjas under våren 2015. Vad som skall göras detalj och när det planerats ber styrelsen att få återkomma om. Men klart är bl.a. att en ny tvättmaskin måste köpas in till tvättstugan, fönster och tak som behöver renoveras, putslagningar på några av husen samt ommålning mm.

Ekonomin i föreningen ligger idag i balans bortsett underhållskontona. Det finns en tydlig skyldighet för föreningen att upprätta och följa en underhållsplan och då underhållsbehovet är till viss del eftersatt så kommer föreningen budgetera mer pengar här under kommande år för att komma ikapp.

Det är viktigt för oss alla att vår förening mår bra, med en ekonomi i balans och att vi har tillräckliga resurser att sätta in för att även ligga i fas med vår underhållsskyldighet.

2014-11-17 Glögg och pepparkakor

Styrelsen inbjuder föreningens medlemmar söndagen den trejde advent till en kväll med lite adventsfika. Vi träffas vid sophuset runt 19.00 och avnjuter lite glögg och pepparkakor tillsammans.

Varmt välkomna.

2014-11-10 Ny värmepanna

Nu är äntligen nya värmepannan i drift och den gamla oljepannan bortplockad.

Dörren in till pannrummet kommer låsas och nycklar finns hos styrelsen. Pannrummet kommer utöver själva pannan fungera som ett mindre arkivrum för äldre dokumentation om föreningen. Denna åtgärd beräknas vara klar innan årsskiftet.

2014-11-07 Lansering av Hemsida

Hemsidan lanseras officiellt fredgaen den 7 november. Information till boende i föreningen via separat utskick i brevlådorna. Allt är ännu inte klart och redigering/justering kommer löpande ske framledes. Bl.a. under bildarkivet kommer det läggas upp material.

Har ni synpunkter, tips förslag eller idéer på vad som hemsidan bör innehålla, så gä gärna in under kontaktformuläret och maila detta till patrik.berg@brflannabruksgardar.se.

2014-10-31 El avstängning

Den 10/11 kommer en ny panna installeras istället för den uttjänta oljepannan i Länna Bruksgata 7-9. detta innebär att elen kommer vara borta under dagen. Detta gäller även tvättstugan, se även separat utskick från vattenfall och styrelsen.

 

2014-10-23 Underhållsgrupp

Styrelsen har beslutat skapa en separat arbetsgrupp för underhållsfrågor. Gruppen består av styrelsemedlemmarna Tomas, Patrik och Finn. Gruppen har med hjälp av utomstående expertis påbörjat ett framtagande av en långsiktig underhållsplan.

Det handlar om renovering av tak, byte av fönster, dörrar, ommålning, puts och annat som behöver åtgärdas framöver. Mer information om detta kommer läggas upp på hemsidan löpande.

2014-10-18 städdag

Klockan 10.00 samlades ett tappert gäng för höstens städdag. Styrelsen lade ner ett ganska stort jobb på att samla in och ta fram samtliga behov som skulle försöka lösas under denna dag.

Det gamla äppelträdet uppe vid parkeringen Almungevägen togs bort. Efter att trädet var borta konstaterades att trädet var genomruttet och skulle nog inte klara av så många år till.

Jordkällaren vid sophuset gjordes ren från sly och mindre träd. taket på sophuset fick nya vindskivor, en och annan glödlampa byttes ut och mängder av löv och sly rensades bort. Även det döda trädet längst upp ute på Bruksgatan sågades ner.

Tyvärr så var väl inte uppslutningen direkt 100% vilket skapar betydligt mer jobb för dem som faktiskt hjälper till, i detta fall så fick även söndagen tas i anspråk för flertalet av oss då vi inte gärna lämnar något halvfärdigt. Det är givetvis allas ansvar att vår förening tas om hand på bästa sätt och inte bara någras. Hoppas på bättre uppslutning under vårens städdag. Bilder från dagen hittas under bildarkivet.

 

2014-10-12 Tvättstugan

Den mindre tvättmaskinen i tvättstugan är i behov av byte, Styrelsen arbetar med att ta fram offerter för ett byte. Maskinen fungerar och kan användas tills vidare men man bör känna till att den sjunger på sista versen. Om någon maskin går sönder så finns rutin för felanmälan samt telefonnummer på dörren nere i tvättstugan.